Jsme ambulance klinické psychologie, nestátní zdravotnické zařízení, akreditované Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Psychologové naší ambulance:

Mgr. Hana Kobělková