Mgr. Hana Kobělková

Klinický psycholog a psychoterapeut.

Vzdělání:
2012 Získaní akreditace k provádění dopravně psychologických vyšetření
2009 Funkční specializace v systematické psychoterapii
2007 Dokončen výcvik v psychoterapeutickém směru  Gestalt terapie
2006 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
2002 Atestace v klinické psychologii
1999 FF MU Brno  – jednooborová psychologie

Zaměření:
Psychoterapie a psychodiagnostika dospělých.
Dopravně psychologická vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb.