Mgr. Jan Pisak

Psycholog ve zdravotnictví a psychoterapeut.

Vzdělání:
2017 Dokončen certifikovaný kurz MMPI-II (širokospektrý test sloužící ke zjišťování důležitých vlastností osobnosti a psychických poruch)
2014 Dokončen výcvik v psychoterapeutickém směru Kognitivně-behaviorální terapie (KBT)
2014 Získaní akreditace k provádění dopravně psychologických vyšetření
2010 Zařazení do specializačního vzdělávání pro získání odborné způsobilosti pro obor klinická psychologie
2010 FF UP Olomouc, dokončení magisterského studia jednooborové psychologie
2010 Absolvování akreditovaného kurzu psycholog ve zdravotnictví

Zaměření:
Psychodiagnostika a psychoterapie dětí a dospělých.
Kognitivně-behaviorální terapie.